Quy định bảo mật thông tin

Để trải nghiệm trực tuyến an toàn và bảo mật tại 7ball, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ quyền riêng tư của thành viên, đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Khi thành viên sử dụng https://7ball.today/, sẽ phải tuân thủ và chấp nhận các quy tắc và điều kiện trong chính sách bảo mật của 7ball, và hiểu được phương thức xử lý các vấn đề phát sinh.

Tất cả thông tin cá nhân do người dùng cung cấp sẽ được truyền qua cổng bảo mật được mã hóa SSL 128 bit (Tiêu chuẩn mã hóa SSL 128 bit) và được lưu trữ trong một môi trường bí mật không thể truy cập công khai. Truy cập nội bộ vào tất cả các dữ liệu bị hạn chế và theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi có một hệ thống bảo vệ hiện đại chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm ngặt và quy trình làm việc hoàn hảo để đảm bảo an toàn cho thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn, vì vậy bạn không phải lo lắng.

Nhằm mục đích sử dụng:

Khi bạn mở tài khoản tại 7ball, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, như: tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, mật khẩu và thông tin có thể xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi. Đồng thời, chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận các giao dịch tài khoản khác nhau của bạn. Cũng xin lưu ý rằng tên đã đăng ký phải là tên thật của bạn và thông tin đã đăng ký phải là thông tin đúng và hợp lệ, vì tên này sẽ được sử dụng để xác minh giao dịch tiếp theo và các mục đích khác đã nói ở trên.

Bảo mật:

7ball sẽ chịu trách nhiệm vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi và sẽ không bao giờ rò rỉ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi bạn nhận được thư mời từ cơ sở pháp luật ban hành.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng thanh toán có liên quan và các tổ chức bảo hiểm tài chính thông qua trang web để hoàn thành các yêu cầu thanh toán.

Sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng:

Khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho 7ball, chúng tôi chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với cách bạn sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi phải thu thập thông tin của bạn vì lý do chính đáng (vui lòng tham khảo thông báo trên trang được chỉ định cho mục đích thu thập thông tin). Nếu bạn cần chuyển thông tin của mình cho người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm:

  • Xác nhận danh tính của bạn và tài khoản bạn có
  • Ngăn chặn và giám sát gian lận
  • Thông báo về bất kỳ thay đổi trang web hoặc dịch vụ nào có thể ảnh hưởng đến bạn
  • Xác minh an toàn
  • Hoàn thiện dịch vụ
  • Nếu bạn cần sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn, những lý do có thể như sau
  • Gửi tin nhắn để xác nhận các tính năng dịch vụ bạn yêu cầu
  • Mời bạn tham gia khảo sát về các dịch vụ của chúng tôi (theo nguyên tắc tham gia tự nguyện)

Bảo vệ thông tin dữ liệu khách hàng

Đối với mục đích tiếp thị, 7ball và các đối tác của chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt qua điện thoại, SMS, fax, email hoặc các phương thức liên lạc khác, trừ khi bạn yêu cầu dừng hành vi này. 7ball sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi.

COOKIES

Khi khách hàng truy cập trang web https://7ball.today/, chúng tôi có thể gửi cho bạn một cookie tạm thời. COOKIE là một loạt các tin nhắn văn bản được lưu trữ trên tệp nhật ký thông tin máy tính của bạn bởi máy chủ trang web của chúng tôi để hệ thống có thể nhận dạng bạn vào lần tiếp theo bạn truy cập lại trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể biên dịch dữ liệu mà nó tạo ra thành số liệu thống kê lượt truy cập của khách hàng. Bạn không bắt buộc phải nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận chúng bằng cách đặt trình duyệt của mình.

7ball có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình bất cứ lúc nào, bao gồm thay đổi mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn. Khi 7ball thấy thích hợp để thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này và đăng nó lên trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này trong tương lai, bạn sẽ tự động biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi này